Dataskydd

Allmänt

Tokoi eCommerce förbinder sig till att skydda din personliga integritet och ger dig möjligheten att påverka hur vi hanterar dina personuppgifter. 

I vår dataskyddsbeskrivning talar vi om för dig hur vi hanterar dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster godkänner du denna dataskyddsbeskrivning.

Samlade informationen kan användas för att rikta analys och reklam. Informationen utnyttjas för att leverera en trygg tjänst, kundservice, marknadsföring och för att erbjuda en förbättrad skräddarsydd upplevelse samt för utveckling av vår webbplats.

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Registeransvarig för hantering av personuppgifter: 

Tokoi eCommerce Oy (FO-nummer: FI27148697)
PL 180
00121 Helsingfors

Finland

Du kan fråga mera gällande vårt dataskydd och hantering av personuppgifter per e-mail:
info@skyddis.se

Informationen vi samlar

 • Information härledd från analys och information samlad från användning av själva tjänsten
  • Tidigare beställningar och dessa beställningars produkter och produktinformation
  • Valda leveranssätt vid kassan, betalningsinformation och innehåll i kundvagn
  • Nätbutikens bläddrings- och användarinformation
  • Produktrekommendationer, exempelvis på basis av produkter du tidigare kollat på
 • Uppgifter som användaren själv angivit om sig själv
  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter: fakturerings- och leveransadress, e-post och telefonnummer 

Användaren måste vid kassan ange de ovannämnda uppgifterna om sig själv eller en del av dom enligt valt leveranssätt. 

Användning av personuppgifter

Personuppgifter du angivit används till:

 • Hantering av beställningar, leverans och arkivering
 • Upprätthållning av kundrelation 
 • Utveckling av företagets tjänster och verksamhet
 • Förbättring av den kundservice du upplevt
 • Statistiska och analytiska syften
 • Skapande av åt dig skräddarsydd, mer personlig marknadsföring och innehåll
 • Förhindra missbruk
 • Statistikföring- och analyspartners
 • Personifiering- och produktrekommendationspartners
 • E-post marknadsföringspartners
 • Transportföretag
 • Betaltjänstleverantör 
 • Kreditgivare
 • Vid direktleverans åt produktens leverantör
 • Vid servicebegäran åt våra samarbetspartners

Förvaring och skydd av information

Personuppgifter skyddas från obehöriga, för möjlig förstöring, frånträdande, ändring eller förflyttning av information. Vi skyddar dina personuppgifter även mot olaglig behandling. 

Din kundinformation förvaras i vår tjänstleverantörs server, vars dataskydd är på den krävda, trygga nivån. 

Vår webbplats är SSL-skyddad.

Behandling av dina personuppgifter

Dina kunduppgifter behandlas av Tokoi eCommerce Oy samt valda samarbetspartners. Våra samarbetspartners arbetstagare behandlar dina personuppgifter endast för att utföra sina arbetsuppgifter, exempelvis för behandling, leverans och retur av dina produkter samt för kundservice.

På motsvarande sätt behandlas dina personuppgifter inom vårt företag endast av dom som i sin arbetsuppgift har behov av att göra det, exempelvis marknadsföringen.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Tokoi eCommerce Oy (FO-nummer: FI27148697)
PL 180
00121 Helsingfors

Förvaringstid av information

Vi sparar din information endast så länge, att vi kan genomföra de användningsändamål som nämnts i redogörelsen. En del information (exempelvis din e-postadress) kan vi lagra i enlighet med lagkraven. Exempelvis bokföringen bör sparas i flera år och produkternas garantitid varierar beroende på lagarna som gäller konsumenthandel.

På din begäran kan vi radera information angående dig. Observera ändå, att vi efter detta exempelvis inte kan återställa ditt kundkonto.

Rättigheter som gäller dig

Du har rättighet att komma åt de personuppgifter som gäller dig och vid behov be en kopia på dom. Du kan även begära att din information ändras eller korrigeras.

Ta kontakt till vår kundtjänst ifall du önskar att vi tar bort eller ändrar på dina personuppgifter. I din begäran måste dina personuppgifter komma fram, så vi kan försäkra din identitet. Vi meddelar ifall vi inte enligt någon lag (exempelvis bokföringslagen) kan radera all din information. 

Möjligheterna att påverka användning av din information

Vi förbinder oss till att erbjuda bästa möjliga möjligheter till att modifiera dina uppgifter enligt de tekniska förutsättningarna för nätbutikens plattform. I slutet på varje nyhetsbrev finns en länk genom vilken du kan förneka marknadsföring per e-post. På motsvarande sätt kan du begära att vi exempelvis förändrar innehållet i en öppen beställning i vår nätbutik. 

Överlåtande av information till en tredje part 

En del av din information kan vi överlåta till en tredje part för att garantera leverans samt för marknadsföring. Detta är ändå nödvändig information med tanke på leverans och behandling av produkter; exempelvis då du beställer något med faktura, ger du din information åt faktureraren.

Dina kunduppgifter används även för analys- och personifieringsändamål. Vi utnyttjar våra samarbetspartners tjänster exempelvis för att analysera ditt köpbeteende och bläddringsinformation, för att vi skall kunna erbjuda dig bättre och mera riktad service. Analysinformationen är anonym eller pseudonymiserad enligt bästa möjligheter.

Din information kan även överlåtas åt myndigheterna.

Cookies som används i nätbutiken

Tokoi eCommerce Oy använder kakor (”cookies”). Kakor är små textfiler mellan apparatens webbläsare och server och de har en viss giltighetstid, varefter webbläsaren raderar denna information. Vi använder cookies för marknadsföring, analys och personifiering.

Ändringar i dataskyddsbeskrivning

Samtidigt som vi utvecklar våra tjänster, behåller vi rättigheterna till att ändra vår dataskyddsbeskrivning. Ifall förändringen är märkbar, får du en notis om detta i samband med uppdateringen.

 Brett sortiment

Leverans alla vardagar

Nöjdhetsgaranti 30 dagar

Pålitliga betalningssätt

Presentkort som använts för ditt inköp

Kunder som köpte dessa produkter köpte även...